Disclaimer

separator
U bent momenteel verbonden met de website van La Petite Histoire à Ath.
De gebruiker met toegang tot deze website verbindt zich ertoe de huidige gebruiksvoorwaarden na te leven. .

Informatie over de uitgever:
Deze website wordt uitgegeven door: La Petite Histoire à Ath
Emmanuel Ottevaere
23 Rue De Brantignies
7800 ATH BELGIQUE
Tel. : +32 475 46 22 25
Website : https://www.lapetitehistoire.be
E-mail : lapetitehistoire.ath@gmail.com
SIREN : IBAN : BE74.1431.1341.2707 / BIC : GEBABEBB
APE :
BTW : BE0757573859

Informatie over de host:
Deze website wordt gehost door:

elloha
2 bis, rue des Fabriques d'En Nabot
66000 PERPIGNAN, FRANKRIJK

Auteursrechten/Copyright:
De voorstelling en elk van de elementen, met inbegrip van de domeinnaam (met uitzondering van de domeinnamen beginnend met ellohaweb), de merken (met uitzondering van het merk elloha), logo’s (met uitzondering van het elloha-logo), handelsnamen, tekeningen, illustraties, foto’s, teksten, grafics en andere bestanden die op deze website verschijnen (met uitzondering van de creaties die aan elloha toebehoren), worden beschermd door de geldende wetten met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en zijn de eigendom van de zaak of maken het voorwerp uit van een gebruikstoelating.

Geen enkel element van de website mag gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw uitgegeven, geladen, vervormd, overgedragen of verspreid worden, op welke wijze dan ook, onder welke vorm dan ook, op gedeeltelijke of gehele wijze, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van onze zaak, met uitzondering van het gebruik voor strikt persoonlijke, privé- en niet-commerciële doeleinden, zonder wijziging van de elementen die aanwezig zijn op de website.

Elk ander gebruik van onze website of de elementen ervan dat niet expliciet is toegestaan, vormt een inbreuk op de rechten van onze zaak en/of elloha en zou met name als vervalsing beschouwd kunnen worden, strafbaar volgens de artikels L 355-2 en volgende van de Wet op de Intellectuele Eigendom.

Rechten van onze zaak in haar hoedanigheid van producent van databases
Elke klant, prospect of partner beschikt over een persoonlijk, niet-exclusief, onvervreemdbaar en onoverdraagbaar recht om de informatie, opgenomen op onze website, te raadplegen voor zijn eigen behoeften om een reservering uit te voeren.

Het is toegelaten een deel van de inhoud van deze site op te vragen en/of te hergebruiken voor persoonlijke raadpleging, mits het opvragen van deze gegevens en/of het hergebruik ervan geen betrekking heeft op een kwalitatief of kwantitatief substantieel deel van de inhoud van deze website. Het is bovendien ook verboden de inhoud, zelfs indien niet substantieel, van deze website herhaaldelijk op te vragen en/of te hergebruiken.

Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van de website voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden door de artikels L. 342-1 en L. 342-2 van de Wet op de Intellectuele Eigendom. Het is tevens verboden de inhoud van de website geheel of gedeeltelijk aan het publiek te communiceren, in welke vorm dan ook en voor welk publiek dan ook.

Meer in het bijzonder is het gebruik van de inhoud van deze website voor commerciële doeleinden expliciet verboden.

Aansprakelijkheid
Alle gegevens die via deze website toegankelijk zijn, worden onder de huidige vorm verstrekt. Onze zaak geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze gegevens.

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van dergelijke gegevens.

Onze zaak behoudt zich het recht voor de huidige gegevens op elk moment te wijzigen, met name door deze pagina bij te werken.

De gebruiker verbindt zich ertoe op deze website geen gegevens door te geven die aanleiding zouden kunnen geven tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid en verbindt zich er als dusdanig toe via deze website geen gegevens te verspreiden die onwettig, in strijd met de openbare orde of lasterlijk zijn.

Onze zaak stelt alles in het werk om de gebruikers informatie en/of beschikbare en geverifieerde tools ter beschikking te stellen. Ze kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten, de onbeschikbaarheid van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op haar website.

De externe websites van onze zaak met een hyperlink naar de huidige website vallen niet onder de controle van onze zaak die bijgevolg elke aansprakelijkheid over de inhoud van deze websites afwijst. De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik ervan.

Hyperlink
Voor elke opmerking over de werking van onze website kunt u een bericht sturen door te klikken op de link ‘Contact’.

Belangrijk
De berichten die u ons via het internet stuurt, kunnen op het netwerk worden onderschept. Tot ze ons bereiken, kan hun vertrouwelijkheid niet worden gegarandeerd.